Nieuwe lesrooster online

Beste leden,

Het heeft Turnlust heel veel moeite gekost om het rooster voor het nieuwe seizoen 2017-2018 vast te kunnen stellen.

Leidinggevenden van diverse groepen hebben aangegeven dat zij stoppen of uren willen wisselen in verband met de werk- en/of de privésituatie. Natuurlijk hebben wij daar begrip voor en zullen wij dit ook moeten aanvaarden. Dit brengt wel met zich mee dat het lesrooster drastisch moet worden aangepast. Wij realiseren ons heel goed dat dit voor de leden problemen met zich mee kan brengen.

Klik hier om direct naar het nieuwe lesrooster te gaan.

RECREATIE-UREN:
Wij hebben getracht om de bestaande lesuren zoveel mogelijk te handhaven en nieuwe leiding te vinden voor de uren waarvan de leiding heeft opgezegd. Dit is ons bijna gelukt! Voor de recreatie-uren van de maandag- en de woensdagmiddag is Gerdiene Westland aangetrokken om de lessen te verzorgen. Voor de recreatie-uren op de donderdag is een trainster bereid gevonden de eerste weken de lessen waar te nemen. Turnlust heeft daardoor tijd gekregen verder te zoeken naar een train(st)er voor deze recreatie-uren.

Wij hebben alles in het werk gesteld om dit voor de start van het nieuwe seizoen voor elkaar te krijgen. Ondanks advertenties en heel veel persoonlijke gesprekken met mensen die ons door relaties waren getipt zijn wij er nog niet in geslaagd een vaste train(st)er aan te trekken voor de recreatielessen op de donderdag. Ook hebben wij de scholen benaderd die opleidingen verzorgen voor docenten gymnastiek, maar in verband met de vakanties zijn daar nog geen reacties op gekomen. Wij nemen hier weer contact mee op als zij weer bereikbaar zijn.

WEET JE IEMAND OF HEB JE ZELF INTERESSE, NEEM DAN ALSJEBLIEFT CONTACT MET ONS OP!!!

Op dit moment kunnen we melden dat:

  • De peuter/kleutergroep van de donderdag (16.00-17.00) komt te vervallen. Dit lesuur is verplaatst naar de zaterdagmorgen van 09:00-10:00 uur en zal worden gegeven op onze locatie Ellertsveld.
  • De recreatieles van de dinsdag (17:00-18:00) komt te vervallen. Deze wordt verplaatst naar de donderdag. Voor deze donderdag is, zoals hierboven al aangegeven een trainster bereid gevonden de lessen de eerste weken waar te nemen. Turnlust heeft daardoor tijd gekregen verder te zoeken naar een vaste kracht.
  • Ook de selectie-uren zijn door de train(st)ers in onderling overleg aangepast. Zij zullen hun leden op de hoogte brengen/hebben hun leden inmiddels op de hoogte gebracht van de wijzigingen.GALM/SCALA UREN  en KEEP-FIT UREN:
    In de Galm/Scala uren is geen wijziging aangebracht. Het Keep-Fit uur én het Galm/Scala uur op de donderdagochtend zal, met ingang van 7 september 2017, worden verzorgd door Froukje van ’t Hoff. Zij verzorgd binnen Turnlust al de Galm/Scala lessen op de vrijdagochtend. Voor het Keep-Fit uur op de maandagavond (19:30-20:30) is Mo Abdolmaleki aangetrokken. Hij zal op 4 september 2017 zijn eerste les geven.Het bestuur zal de leden van de groepen waarvan het lesuur komt te vervallen/wordt verplaatst per mail op de hoogte brengen/heeft deze leden inmiddels op de hoogte gebracht.

    Klik hier om direct naar het nieuwe lesrooster te gaan.

    Het Bestuur

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.