Bestuur en commissies

Bestuur

Functie

Naam

Emailadres

Voorzitter

Willem Boeré

voorzitter

Secretaris

Mark van Raaijen

secretaris

Penningmeester

Kevin Perquin

penningmeester

Algemeen Bestuurslid

Angela Zondag

Angela (Algemeen bestuur)

Algemeen Bestuurslid

Nelleke Dankers

Nelleke (Algemeen bestuur)

 

Ondersteunende functies

Functie

Naam

Emailadres

Ledenadministratie

Olga Jansen Hanny Beuze

ledenadministratie

Redactie en vormgeving clubblad

Vacature

redactie

Activiteitencommissie

Happy Gym

activiteitencommissie

Gebouwenbeheer en verhuur zaal

Vacature

gebouwenbeheer

Sponsoring

Gerry Roeterdink

sponsoring

Bestellen turnkleding

Andrea Dommelholt

turnkleding

Organisatie wedstrijden

Andrea Dommelholt

wedstrijdsecretariaat

Vrijwilligerscoördinator

Vacature

vrijwilligers

Contactpersoon stages

Vacature

stages

Webmaster

Samoa Schubert

webmaster