Lidmaatschap opzeggen

Afmelden Turnen/Gymnastiek

Een contributieperiode is 6 maanden en loopt van 1 februari t/m 31 juli en van 1 augustus t/m 31 januari.

Het opzeggen als lid kan alleen plaatsvinden door schriftelijke melding aan de ledenadministratie, liefst per e-mail. Je ontvangt van deze melding altijd een bevestiging. Opzeggen dient tenminste 1 maand voor de daaropvolgende contributieperiode plaats te vinden.

Afmelden bij de train(st)er of niet verschijnen in de les gelden niet als opzegging. Er blijft in dat geval een contributieverplichting bestaan.

Opzeggen kan 2 maal per jaar, ingaande 1 februari en 1 augustus. De opzegging dient binnen te zijn vóór 1 januari of vóór 1 juli voor het daaropvolgende halfjaar. Na deze datum bent u verplicht om weer een half jaar lid te blijven van onze vereniging.

Helaas zijn wij als vereniging genoodzaakt om deze regel strikt te hanteren. Te laat opzeggen heeft ook financiële gevolgen ten opzichte van de gemaakte budgetering per jaar van de vereniging.

Noot: Conform de huidige wetgeving is het mogelijk om een lidmaatschap/abonnement per maand op te zeggen, maar sportverenigingen hoeven deze regel niet te hanteren.

Opzeggen PILATES

De contributieperiode voor PILATES is per drie maanden (kwartaal). De periode lopen van 1 februari t/m 14 april, 15 april t/m 31 juli, 1 augustus t/m 7 november, 8 november t/m 31 januari.

Het opzeggen voor Pilates moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het kwartaal plaatsvinden. Dus vóór 14 maart, 30 juni, 7 oktober of 31 december.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of liefst per e-mail aan de ledenadministratie. U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging (uiterlijk binnen 2 weken na uw email).

Na deze datum bent u verplicht om weer een kwartaal lid te blijven van onze vereniging

Restitutiebeleid contributie tijdens blessure

Als er sprake is van een aaneensluitende periode van het niet kunnen deelnemen aan de lessen door blessure of ziekte, dan gelden de eerste 6 weken als ‘eigen risico’ en zijn dus voor eigen rekening. Na deze periode van 6 weken kunnen wij overgaan tot restitutie van de contributie. De restitutieperiode zal achteraf, als het lid weer begonnen is, in overleg met de train(st)er worden bepaald. Indien je in aanmerking wil komen voor eventuele restitutie, dan dien je je rechtstreeks (altijd schriftelijk en het liefst per e-mail) te melden bij de ledenadministratie. Je ontvangt dan een bevestiging van ontvangst van je melding.

Adres ledenadministratie:

Per e-mail : ledenadministratie@turnlust-huizen.nl

Per post : Ledenadministratie Gymnastiekvereniging Turnlust, Postbus 56, 1270 AB Huizen