Opzeggen lidmaatschap

Wij vinden het erg jammer dat je overweegt je lidmaatschap op te zeggen. Als vereniging willen wij dit natuurlijk graag voorkomen. Dus als je opmerkingen of suggesties hebt,of er spelen problemen, dan vernemen we dit graag. Hiervoor kun je altijd mailen naar voorzitter@turnlust-huizen.nl.
Indien je toch besluit om te willen stoppen bij onze vereniging, dan dien je dit te doen door het sturen van een email naar de ledenadministratie. Graag willen wij je verzoeken om aan te geven wat de reden is dat je gaat stoppen.

Deze mail dien je te versturen naar:
ledenadministratie@turnlust-huizen.nl

Vanuit de ledenadministratie ontvang je altijd een bevestiging mbt het opzeggen van je lidmaatschap. Als je deze bevestiging niet in je bezit hebt, ben je nog gewoon lid van GV Turnlust Huizen en hierdoor ook nog contributie verschuldigd. Het lidmaatschap kan op geen enkele andere wijze worden opgezegd. Dus ook niet door het bijvoorbeeld te zeggen tegen een trainer.

Opzeggen selectie dient voor 1 juli gedaan te worden. Na deze datum is nog contributie voor het komende seizoen voor wat betreft lidmaatschap GV Turnlust en bondscontributie KNGU verschuldigd. Tussentijds opzeggen is uiteraard mogelijk. Echter, je blijft lid en bent betalingsplichtig tot het einde van het seizoen. Dus tot 30 juni. Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van je contributie verplichtingen tegenover de vereniging.

Bij opzeggen recreatie turnen,ropeskipping,freerunnen,pilates en Galm hanteren wij een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. De KNGU contributie dient wel betaald te worden voor een heel jaar.

Type lidmaatschap Opzegtermijn Opzegdata
Recreatie Turnen
Freerunning / Parkour
Ropeskipping
GALM, Pilates, Keepfit en fitstars
3 maanden n.v.t.
Selectie turnen 1x per seizoen Voor 1 juli