Veilig actief

Ambitie Gemeente Huizen:


Kinderen uit onze gemeente moeten in een veilige omgeving kunnen participeren bij hun club, vereniging of instelling

Gemeente wil deze ambitie samen met jullie waarmaken!


Turnlust staat achter dit doel van de gemeente Huizen. Omdat wij achter dit doel staan conformeren wij ons aan het 5 stappen plan.

5 stappen plan:

1. het hebben van een vertrouwenscontactpersoon ( zie vertrouwenscontactpersoon )

2. het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

3. omgangsregels en een bindende gedragscode voor vrijwilligers ( zie gedragsregels )

4. een open cultuur waarin de organisatie, in een regelmatige structuur, zaken bespreekbaar houdt binnen het bestuur, ALV en (nieuwe) vrijwilligers

5. een werkwijze hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag